HR DIENSTEN

Outplacement

Wilt u afscheid nemen van één van uw medewerkers en hem of haar begeleiden naar een functie bij een andere werkgever, dan kunt u DES Detach inschakelen om het gehele outplacementtraject voor u uit te voeren. DES Detach heeft ruime ervaring in het zorgvuldig en met succes afronden van outplacementtrajecten.

Outplacement is het geheel van vragen, antwoorden, activiteiten en begeleiding dat van toepassing is als een medewerker zich noodgedwongen moet bezinnen op zijn toekomst.

Een outplacementtraject is intensief en uitgebreid. De gesprekken vinden een maal per twee weken plaats.

Indien van toepassing wordt eerst aandacht besteed aan omgaan met het verlies van werk, zodat er ruimte komt in hoofd, hart en handelen voor iets nieuws.

 

Reïntegratie

DES Detach biedt maatwerkoplossingen op het gebied van reïntegratie.

Wij werken als onafhankelijke organisatie in opdracht van werkgevers, uitkeringsinstanties, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en particulieren. DES Detach begeleidt mensen die op zoek willen of moeten naar een nieuwe werkgever omdat zij om welke reden dan ook arbeidsongeschikt of werkloos zijn of dreigen te worden. Mensen uit alle doelgroepen, branches, sectoren en met diverse achtergronden.

Externe Re-integratie / Wet verbetering Poortwachter
Indien uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er intern geen mogelijkheden zijn, dan kan een extern reintegratietraject gestart worden. Het doel is de medewerker te herplaatsen in ander passend werk bij een andere werkgever.

Individuele Reïntegratie Overeenkomst
Ontvangt u een uitkering van het UWV: WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong of Ziektewet uitkering en bent u op zoek naar ander passend werk? Neem dan contact op met DES Detach en bespreek de mogelijkheden van een IRO traject. Onze aanpak is zeer persoonlijk, deskundig, praktisch gericht met heldere communicatie naar zowel opdrachtgever als betrokken werknemer. DES Detach B.V. hanteert een persoonlijke 1 op 1 methodiek.

Wij vertellen u in een persoonlijk gesprek wat DES Detach u te bieden heeft.