IK ZOEK PERSONEEL

DES Detach beschikt over een groot aantal inzetbare flexmedewerkers. DES Detach verzorgt de werving en (voor)selectie. U beschikt over voldoende medewerkers en heeft de flexibiliteit om de samenwerking te beëindigen zodra dat nodig is.

Bij ziekte zorgen wij voor vervanging. Volgens een vooraf overeengekomen tarief ontvangt u uitsluitend een factuur voor het aantal gewerkte uren van de flexmedewerkers. Uw arbeidsrechtelijke risico’s zijn geminimaliseerd.
Uitzenden is snel, flexibel en zorgeloos.

DES Detach is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen(NBBU). DES Detach werkt volgens de door deze bond gestelde eisen aan het ter beschikking stellen van flexmedewerkers.