Wet arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor Werkloosheidswet (WW).

Ketenbepaling

De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een werknemer krijgt hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.

Oproepkrachten

De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van te voren oproepen (in cao kan hiervan worden afgeweken).

Transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt als volgt:

  • Een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
  • Een werknemer bouwt geen hogere transitievergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest.
  • Een werkgever mag bij de berekening van de transitievergoeding niet meer afronden op halve jaren.

Payrollers

Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgevers in dienst zijn.

Cumulatiegrond 

Er komt een cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.

WW-premie

De werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.